Petrol Ofisi

PO, ürün ve hizmetleri ile Türk tarımının, sanayisinin ve turizminin ihtiyaçlarını karşılayıp, büyüyen Türkiye’nin enerjisini sunuyor.

PO’nun tüm Türkiye’de kurumsal ürün ve hizmet temini faaliyetleri bu kategori altında değerlendirilmektedir.  Yurdun her bir köşesindeki irili ufaklı endüstriyel, kamu ve sanayi tesisinin ihtiyaçları PO ve bayileri tarafından karşılanmaktadır.  Tedarikte süreklilik, deneyim, kalite bilinci ve lojistik avantajlarının yanısıra, PO’nun müşterileri için esnek bir şekilde yapılandırabildiği ödeme planı, PO’nun uzun yıllardır bu kategorideki üstünlüğünü perçinlemektedir.